Dróhotwar radźićelow zaběrał

štwórtk, 15. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Přijězd k zwjazkowej dróze B 96 po Rakečanskim Dwórnišćowym puću budźe po informacijach wjesnjanosty najpozdźišo po 24. aprylu móžny. Potom budźe wobnowjeny kónc dróhi asfaltowany a twarske dźěła zakónčene. W zymskich měsacach njebě móžno dróhu z bitumenom pokryć.  Foto: Jan Kral Přijězd k zwjazkowej dróze B 96 po Rakečanskim Dwórnišćowym puću budźe po informacijach wjesnjanosty najpozdźišo po 24. aprylu móžny. Potom budźe wobnowjeny kónc dróhi asfaltowany a twarske dźěła zakónčene. W zymskich měsacach njebě móžno dróhu z bitumenom pokryć. Foto: Jan Kral

Najebać problemy wutwar Jitkowskeho puća derje postupuje

Rakecy (JK/SN). W Rakečanskej gmejnje chcedźa lětsa šěsć komunalnych pućow ponowić. Nadawk we wobjimje 55 000 eurow přepodachu gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju firmje Kutter z durinskeho Plaue pola Arnstadta. Mjez druhim ponowja Krabatowy puć w Jitku a Pstruhowy puć w Psowjach. Wobmyslenja radźićelki Annemarie Rentsch (Njestronscy wolerjo), zo so planowana metoda saněrowanja njewudani, złahodźi wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) z dobrymi nazhonjenjemi, kotrež z firmu a jeje metodu hižo maja. Rakečanski puć k hatam ma firma ETD ze Sepic za 11 400 eurow skrućić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND