Při jězoru ma hotel w formje wóčka nastać

štwórtk, 15. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Při Bjerwałdskim jězoru pódla tamnišeje wuměłskeje twórby „Wucho“ ma hač do lěta 2023 nowy hotel w formje wóčka nastać.  Foto: Joachim Rjela Při Bjerwałdskim jězoru pódla tamnišeje wuměłskeje twórby „Wucho“ ma hač do lěta 2023 nowy hotel w formje wóčka nastać. Foto: Joachim Rjela

Hamor (AK/SN). Krajinowej wuměłskej twórbje „Wucho“ při Hamorskim se­wjernym přibrjohu Bjerwałdskeho jězora ma so dalša atrakcija přidružić. Hač do lěta 2023 ma tam swójbny hotel w formje wóčka nastać. Firma Elldus Resort natwari hotelowu připrawu z gastronomiju a wellnessowym wobłukom. Nimo toho maja golfowa připrawa z 18 dźěr­kami, teren­ za třělenje z kłokom a prokom kaž tež mały coo nastać. Hamorscy gmejnscy radźićeljo su na swojim zašłym posedźenju rozsudźili dwě ležownosći předać, a to Drježdźanskej imobi­lijowej firmje, kotraž jej dale přenaja.

Kaž jednaćel Elldus Resort Jens Ellinger rozłoži, ma swójbne předewzaće hižo hotel w Oberwiesenthalu. Při Bjerwałdskim jězoru chcedźa dźesać milionow eurow inwestować a najprjedy raz 35 dźěłowych městnow kaž tež wosom wu­kubłanskich městnow wutworić. Pozdźišo móhło 20 dalšich městnow k tomu přińć. Lětsa w oktobru chcedźa twarić zapo­čeć, klětu w aprylu ma hruby twar hotowy być a potom nutřkowny wutwar slědować. Za dwě lěće móhli hotel a wonkowne připra­wy dotwarjene być.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND