Zadołženje na wobydlerja dale woteběra

pjatk, 16. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Financne połoženje gmejny steješe w srjedźišću srjedowneho posedźenja Radworskeje gmejnskeje rady. Komornica Melanie Mihan měješe dosć wobšěrnu prezentaciju přihotowanu, zo by radźićelow a hosći informo­wała. Gmejna chcyła nimale runje telko wudać, kaž ma dochodow. Te ma gmejna předewšěm z klučowych připokazankow swobodneho stata, z podźěla na wjacehódnotowym dawku, z přemysłoweho dawka a z ležownostneho dawka. Koronapandemije dla su straty pola přemysłoweho dawka tónraz wosebje bolostne: Dochody woteběrachu loni wot 1,1 miliona na runje hišće 110 000 eurow, komornica rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND