Rozrisanje za dróhi a mosty

srjeda, 21. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Přihotuja so tež na interne wuradźowanje wo móžnej nowej pěstowarni

Njeswačidło (JK/SN). Wobnowjenje dweju komunalneju dróhow w Njeswačanskej gmejnje je rozsudźene. Na prioritnej lisćinje cyle horjeka stejacej hasy Při nowym hrodźe w Njeswačidle a Při kuble w Dobrošicach budźetej ponowjenej. Na wčerawšim posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady přepo­dachu nadawk za inženjerske planowanje dróhotwarskich naprawow Drježdźanskej firmje Communalconcept Peter Linke. Tak maja předwidźane, dróze z bitumenowym pokrywom skrućić kaž tež bankety wobnowić a wotwodźowanje dešćikoweje wody z dróhi wobnowić. Za to budźe komunje k dis­poziciji stejaca suma 69 000 eurow dosahać, kaž wčera zdźělichu. W tej sumje su tež wudawki za inženjerske dźěła zapři­jate. Kaž wupada, drje tuchwilu w gmejnje dźěłaca dróho­twarska firma Kutter z Plaue nadawk dóstanje mjenowanej hasy wobnowić. To pak gmejnscy radźićeljo hakle po tym, hdyž su inženjerske předdźěła wotzamknjene, roz­sudźa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND