Rozsud měli derje wotwažować

wutora, 27. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Nic jenož rjana krajina kaž tule haty blisko Holešowa móhli přinošk Njeswačanskeje gmejny k biosferowemu rezerwatej być. W gmejnje je tójšto kulturnych drohoćinkow, kotrež móhli hódny wobstatk připóznateho rezerwata być.  Foto: Jan Kral Nic jenož rjana krajina kaž tule haty blisko Holešowa móhli přinošk Njeswačanskeje gmejny k biosferowemu rezerwatej być. W gmejnje je tójšto kulturnych drohoćinkow, kotrež móhli hódny wobstatk připóznateho rezerwata być. Foto: Jan Kral

Njeswačanska gmejna ma šansy, přisłušeć biosferowemu rezerwatej Hornjołužiska hola a haty.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND