Koronastacije we wokrjesu znowa na limiće

pjatk, 30. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W chorownjach Budyskeho wokrjesa maja tuchwilu tójšto kowid-pacientow zastarać.  Foto: Unsplash/Samuel Ramos W chorownjach Budyskeho wokrjesa maja tuchwilu tójšto kowid-pacientow zastarać. Foto: Unsplash/Samuel Ramos

W Budyskim wokrjesu je něhdźe 80 procentow wšitkich na kowid-19 schorjenych z britiskej wariantu natyknjenych, kaž přepytowanja w chorownjach wujewjeja. Korona- kaž tež intensiwne stacije su wućežene, a zdźěla dósta­waja tam pomoc wójska.

Budyšin (SN/JaW/bn). Hornjołužiske kliniki w Budyšinje su na połoženje reagowali a kapacity za koronapacientow zwyšili. To zdźěli na naprašowanje jednaćel Hornjołužiskich klinikow Reiner E. Rogowski. „Wobě intensiwnej staciji w Budyšinje a Biskopicach stej tuchwilu połnje wućeženej. Smy tuž kročel wróćo činić­ dyrbjeli a wužiwamy w Budyšinje zaso dalšu staciju za kowid-pacientow“, Rogowski rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND