Projekty za město a wsy

pjatk, 30. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy ma so wospjet z idejemi swojich wobydlerjow zaběrać. Měšćanscy radźićeljo su na njedawnym posedźenju lisćinu za wobydlerski etat wobzamknyli. W njej zapřijaty je twar carporta při młodźinskim klubje w Brětni. Tam chcedźa historiske ratarske mašiny a nastroje pokazać. Trochowane kóšty 10 000 eurow budget wobydlerskeho etata za měšćanske dźěle přesahuja. Wodźenska skupina pak nochcyše namjet, kiž mjeztym wospjet předleži, wotpokazać. Chcedźa tuž pobrachowace srědki z pomocu pjenježnych darow nazběrać. Carport ma k přerjadowanju areala při młodźinskim klubje přinošować.

Na zakładźe wobzamknjeneho etata móža wobydlerjo wo lisćinje podatych idejow wot 17. meje do 7. junija wot­hłosować. Kóždy wobydler ma tři hłosy­ za ideje, kotrež měrja so na město, a dalše tři za měšćanske dźěle. Hłosy sepa­ratnje wuliča. Z toho nastanje lisćina prioritow, kotrež chcedźa z pomocu přewostajenych srědkow zwoprawdźić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND