Planuja wotnětka wosebity projekt

štwórtk, 06. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Bóščanska gmejnska rada a wjesnjanosta Stanij Ryćer planujetaj přichodnje tójšto, štož žiwjensku kwalitu wobydlerjow we wšitkich gmejnje přisłušacych wsach polěpši.

Bóšicy (SN/MiR). Gmejnska rada Bóšicy je so na swojim wčerawšim posedźenju w tamnišej gratowni na to dojednała, přewjesć lětuše wólby wjesnjanosty 21. nowembra. Amtěrowacy wjesnjanosta Stanij Ryćer (rjemjesło Bóšicy) bu 27. januara 2008 prěni króć ze 97 procentami hłosow za wjesnjanostu wuzwoleny a 23. nowembra 2014 z 58 procentami hłosow na dalše sydom lět w zastojnstwje wobkrućeny.

Namjetowanemu terminej za lětuše wólby radźićeljo wčera jednohłósnje přihłosowachu. Stanij Ryćer zwurazni, zo chce znowa nastupić a na dobro gmejny dalše sydom lět skutkować. Na to wothłosowachu radźićeljo wo wosobach, kotrež maja we wólbnym wuběrku skutkować a wólby přihotować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND