Južna warianta w fokusu měšćanskich radźićelow

wutora, 11. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CS/SN). Čłonojo hłowneho wu­běr­ka Budyskeje měšćanskeje rady rěčachu na swojim zašłym posedźenju wo tym, kotru wariantu wobjězdki južnje města maja za najlěpšu, byrnjež dotal jasne njebyło, hač budźe wob­jězdka scyła twarjena. Tak to znajmjeńša wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) zwurazni. Wšako njeje to naležnosć města, ale Sakskeje. Ahrens namjetowaše tež hnydom južnu wariantu jako najspomóžnišu. Sewjerna je drje krótša, štož móhło so na kóšty wuskutkować, ma pak mnohe njelěpšiny. Tale čara by wjedła mjez Budyšinom a Hornjej Kinu po ležownosćach, kotrež słušeja do kónčiny přepławjenja. Nimo toho – na to běchu wobydlerjo hižo­ pokazali – by wuskutkowała dalše poćežowanja za Hornju Kinu wobchada a hary dla. Bychu-li sewjernu wariantu twarili, bychu někotre dróhi přichodnje do zamołwitosće města přešli a tak trajne přidatne kóšty zawinowali. Dale by běh dróhi logistiski centrum při nakładnym dwórnišću znjemóžnił. Centrum pak ma so stać zwjazowanska městnosć mjez dróhu a kolijemi, kajkaž by w Sakskej jónkrótna była.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND