Bórze milion eurow deficita

srjeda, 12. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Runje tak kaž mnohe dalše komuny hlada tež město Wojerecy z měšanymi začućemi do přichoda, dokelž čakaja na nje pjenježnje napjate časy. To ­wotbłyšćuje so na přikład w nowym hospodarskim planje.

Wojerecy (KD/SN). Na swojim 3. wurjadnym posedźenju wobzamkny Wojerowska měšćanska rada wčera dwójny etat 2021/2022. Jenički radźićel bě so hłosa wzdał, hačrunjež planuja wjace wudawkow hač dochodow. Problem je, zo móža swoje planowane wotpłaćenje kreditow we wobjimje miliona eurow wob lěto hač do 2025 jenož hišće na zakładźe dobreho hospodarjenja zašłych lět zwjesć, rozłoži wyši měšćanosta Torsten Ruban Zeh (SPD). Z dźensnišeho wida změja w lěće 2025 deficit nimale miliona eurow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND