Přičina rozmnoženja krokawow dosć jednora

wutora, 25. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Dźakowano lěpšim wuměnjenjam je so kobołkowa krokawa w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty sylnje rozmnožiła.  Foto: Dirk Weis Dźakowano lěpšim wuměnjenjam je so kobołkowa krokawa w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty sylnje rozmnožiła. Foto: Dirk Weis

Stróža (SN/MWj). Z tym ani sobudźěła­ćerjo zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty ličili njeběchu. Jeničce 26. měrca 2021 dósta so wjace hač 8 000 kobołkowych krokawow (Knoblauchkröte) k 500 metrow dołhemu amfibijowemu płotej pola Stróže w Malešanskej gmejnje. Sobudźěłaćerjo přirodneje straže mějachu tójšto dźěła, zo bychu je přez puć znosyli, informuje ­nowinska rěčnica biosferoweho rezerwata Christina Schmidt.

Při mjenowanym škitnym płoće su wot 25. februara hač do 12. meje dohromady nimale 19 500 amfibijow zličili. ­Tale ličba je ćim zajimawša, dokelž bě jich loni při cyłkownje wosom kilometrach płotu w biosferowym rezerwaće jeničce 21 000 amfibijow. W mokrych lětach bě to tež hižo raz 120 000 ­amfibijow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND