Nowe wustawki wotpokazuja

pjatk, 28. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Přirodoškitne prašenja běchu jedna z hłownych temow zašłeho posedźenja Budyskich měšćanskich radźićelow. Kaž so w diskusiji pokaza, pak su měnjenja wo škiće přirody jara rozdźělne.

Budyšin (CS/SN). Špatnu powěsć dyrbješe Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) radźićelam sprjewineho města předwčerawšim na jich posedźenju sposrědkować. Lětuše Budyske nalěćo, kotrež běchu hižo na september přestorčili, su nětko doskónčnje wotprajili. Za to budźe přichodny měšćanski swjedźeń klětu nalěto ćim rjeńši, wón přilubi. Přičina wotprajenja je, zo bě so Němski zwjazk městow za to wuprajił, hač do oktobra žane wulkozarjadowanja njepřewjesć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND