Diskusija wo pjenjezach

wutora, 08. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Za dwě lěće ma nowa pěstowarnja „Milenka“ w Rownom hotowa być

Slepo (AK/SN). Planowanja za nowotwar Rownjanskeje Witaj-pěstowarnje „Mi­lenka“, kotraž je w nošerstwje gmejny Slepo, postupuja. To potwjerdźi Steffen Seidlich, nawoda twarskeho zarjada ­Slepjanskeho zarjadniskeho zwjazka, zašłu wutoru na posedźenju Slepjanskich gmejnskich radźićelow. „Trěbne pod­łožki, wopřijace wobličenje kóštow za spěchowan­sku próstwu, kotrež trjebaja za spotorhanje na městnje nowotwara hišće stejaceho stareho domu, su žadanjam wotpowědnje na termin 28. meje zarjadam posrědkowali“, Seidlich rozłoži „4. junija je so prěni króć wotpowědna komisija pruwowanja stajenych próstwow dla zetkała. Wo spěchowanju ­doskónčnje rozsudźić chcedźa hač do 25. junija.“ Wšitke zapodate próstwy dotalne móžnosće dawarja spěchowanskich srědkow daloko překročeja. Je tuž jasne, zo njehodźa so wšitke projekty wobkedźbować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND