Hišće wjele móžno

srjeda, 16. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Sakska přewostaja dale spěchowanske srědki za žiwu zjawnu dwurěčnosć

Budyšin (JK/SN). Hižo wjacore lěta zaruča sakske statne knježerstwo z lětnej pawšalu 5 000 eurow gmejnam a městam w serbskim sydlenskim rumje móžnosć, skutkownje na dwurěčnosć swojich komunow skedźbnjeć. To su w tójšto z nich zwoprawdźili a to nadal chutnje bjeru.

Na widejowej konferency na inicia­tiwu Budyskeho krajnoradneho zarjada a tamnišeje społnomócnjeneje za serbske naležnosće Haleny Jancyneje su zamołwići wčera wječor wuskutk pawšalneje podpěry a dźěławosć Wojerowskeho serwisoweho běrowa za serbsku rěč w komunalnych naležnosćach bilancowali. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) wuzběhny we witanju wažnosć zjawneje dwurěčnosće za region a serbski sydlenski rum. Widźomna dwurěčnosć je po jeho słowach wuznaće k serbskosći regiona a zdobom pokazka na mnohotnosć tudyšich komunow. Toho­dla ma Harig spěchowanje aktiwitow w naležnosći za wažny element politiki, we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc na wosebitosć dwurěčnosće skedźbnić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND