Iniciatiwa BBB přikład dalšim

štwórtk, 17. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšinej rěkaja přeco zaso stolica Serbow­. Kotru rólu hraje tónle aspekt za dwurěčny měšćanski marketing? Tudy­ši dźěłowy kruh za serbske naležnosće je so wčera z tematiku zaběrał.

Budyšin (CS/SN). Dwurěčny měšćanski marketing běše jedna tema wčerawšeho posedźenja dźěłoweho kruha za serbske naležnosće při Budyskej měšćanskej radźe. K tomu bě gremij nowu kulturnu managerku Katarzynu Kudzewicz a Marcela Malinka z Budyskeje wobhospodarjenskeje a wobdźělenskeje towaršnosće (BBB) přeprosył. Dokelž korony dla žane měšćanske swjedźenje přewjedli njejsu, njemóžeše Katarzyna Kudzewicz k tomu přewjele rjec. Budu-li tajke zaso móžne, wotpohladuje wona serbske wosady sobu zapřijeć. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło měło mjez druhim na dnju pomnikow wjetšu rólu hrać. Kulturna managerka so zdobom nadźija, zo tež dźěłowy kruh nowe ideje zapoda. Z widom na předstejace Lěto Zejlerja a Kocora 2022 měli so zastupnicy města a serbskich institucijow sčasom zetkać, zo njebychu za móžne zhromadne přihoty čas komdźili. Tak je wulke spěwanske zetkanje planowane, bě wčera słyšeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND