Rozrisanje dale wotewrjene

pjatk, 18. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (AK/SN). Bjerwałdski jězor ma turistiski magnet wostać. Zdobom maja tam rědke družiny ptačkow škitane być. Na wódnej płoninje w formje trapeca nimaja tuž přichodnje žane wodojězdźidła po puću być. To je dopóznaće krajneje direkcije Sakska, kotraž reaguje na protesty Hamorskeje gmejny, sakskeho zwjazka płachtakowarjow a krajneho zwjazka wudźerjow. 27. apryla bě wjesnjanosta Achim Junker (CDU) prezidentce direkcije Reginje Kraushaar wotpowědny list ze stejišćemi přepodał. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady ma słužić dorozumjenju. Zaměr direkcije je, wot potrjechenych stron akceptowane prawniske žadanja za časowje wobmjezowane wužiwanje docpěć. „Krajna direkcija žane přirodoškitne pasma njepostaja. Wona pak wukazuje dźěle wodźiznow, kotrež nimaja wodojězdźidła wužiwać, dokelž zwjazkowy zakoń wo škiće zwěriny zakazuje dźiwje ptaki kruće škitanych družin mylić“, zdźěli rěčnik zarjada dr. Holm Felber.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND