Změny wobzamknyli

pjatk, 18. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Delanska gmejnska rada so nachwilnje do wuskosćow dóstała

Ralbicy (JK/SN). Gmejnska rada Ralbicy-Róžant je na wčerawšim posedźenju swojeho swěrneho čłona Michała Šołtu (Swobodne wolerske zjednoćenstwo Delany) z čestnohamtskeho skutkowanja w gmejnskim parlamenće rozžohnowała. Po wjac hač 30 lětach dźěła w zastupnistwje gmejny, z toho wjacore lěta jako zastupowacy wjesnjanosta, so Šołta ­nětko na zasłuženy wuměnk poda.

Za spomóžne skutkowanje na dobro komuny dźakowachu so jemu wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) runje tak kaž zastupjerjo wšitkich w gmejnskej radźe zastupjenych frakcijow. Michała Šołtu wuznamjenja wosebje jeho měrne, posrědkowace a wujednawace wašnje, štož je so na mnohe rozsudy gmejnskeje rady pozitiwnje wuskutkowało. Jako jeho naslědnika zawjazachu Konječana Křesćana Gruhna (Swobodne wolerske zjednoćenstwo Delany), kiž ma tohorunja hižo wjacore lěta nazhonjenja w čestnohamtskim dźěle jako gmejnski radźićel.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND