Kołowokoło wjesnjanosty

póndźela, 21. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W zwisku z komunalnym dźěłom w městach a gmejnach nastawaja zas a zaso prašenja, čehodla wobsteja wěste rjadowanja, kak je to a tamne zakonsce předpisane a štó ma poprawom kotre prawa. Na tajke a podobne prašenja wotmołwjamy wotnětka w małej seriji. Naš awtor je bywši wjelelětny předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Alfons Ryćer. (3)

Wjesnjanosta je prěni reprezentant gmejny a dominowaca wosoba w komunalnym žiwjenju. To z toho wuchadźa, dokelž su wobydlerjo jeho direktnje wo­lili. Štóž chce so wobhonić wo prawach, winowatosćach a nadawkach wjesnjanosty, móže wšitko trěbne zhonić ze Sakskeho gmejnskeho porjada – takrjec „zakład­neho zakonja“ za komunalnu ru­ninu. Nadawki su jara mnohostronske, popra­wom pak přewažnje njespektakularne. Jedyn aspekt pak je hódny sej jón bliže wobhladać: mjenujcy poćah mjez wjesnjanostu a gmejnskej radu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND