×

Powěsć

Failed loading XML...

Nowe wustawki trěbne

wutora, 22. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wohnjowa wobora zda so lětsa trajna tema w gmejnach być

Chrósćicy (SN/MiR). Gmejnscy radźićeljo w Chrósćicach zaběrachu so na swojim rjadnym posedźenju zašły štwórtk ze zaměstnjenjom dobrowólneje wohnjoweje wobory. W hospodarskim planje bě předwidźane započeć lětsa nowu gratownju planować. Architekt Marko Dźisławk je prěnjej fazy přewzał, to rěka zakładne a předplanowanje. Tak je móžno so wo spěchowanske srědki prócować. Za planowanje je w gmejnskim etaće 20 000 eurow předwidźane. Honorarny poskitk pak je wo něšto niši. Tuž maja zbywace srědki za dalše planowanje nałožić, by-li k spěchowanju projekta dóšło.

Zakład za honorar su planowane wudawki, kotrež chcedźa do gratownje inwestować. Wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) z tym liči, zo maja „za gratownju wudać něhdźe poł miliona eurow, štož je jenož wo něšto wjace hač předwidźane spě­chowanje.“ Kóšty, kotrež so z boka spěchowanja za projekt přiliča, wučinjeja 375 000 eurow. „Naš narok běše, nimo spěchowanja nimale žane swójske srědki njenałožić“, Marko Kliman rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND