Stólcy wosebity powabk byli

pjatk, 25. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Na zahrodźe Čornakec swójby w Njebjelčicach su mnozy ludźo minjenu njedźelu składnosć wužiwali so rozhladować. Mjeztym druhi króć wobdźělichu so Čornakecy na dnju wotewrjenych durčkow do zahrodki a na dwór, kotryž bě Kamjenska měšćanska dźěłarnja po lońšim zazběhu znowa zarjadowała.  Foto: Feliks Haza Na zahrodźe Čornakec swójby w Njebjelčicach su mnozy ludźo minjenu njedźelu składnosć wužiwali so rozhladować. Mjeztym druhi króć wobdźělichu so Čornakecy na dnju wotewrjenych durčkow do zahrodki a na dwór, kotryž bě Kamjenska měšćanska dźěłarnja po lońšim zazběhu znowa zarjadowała. Foto: Feliks Haza

Do zahrod(k)ow druhich pohladnyć, so překwapić dać a sej inspiracije za swójski refugij sobu wzać, to je wotmysł ­Kamjenskeje měšćanskeje dźěłarnje. Minjenu njedźelu je wona druhi króć „dźeń wotewrjenych durčkow do zahrodki a na dwór“ přewjedła.

Kamjenc/Njebjelčicy (SN/MiR). W cyłku 23 mějićelow zahrod(k)ow je so na lětušej akciji wotewrjenych durčkow wobdźěliło. Někotři hobbyjowi zahrodkarjo běchu wospjet pódla, dalši prěni króć. W Kamjencu na Połčničanskej mějachu samo wjacore zahrodki, hdźež wopytowarjow witachu. Najrjeńšo drje bě, zo mějachu nimale wšudźe składnosć so posydnyć. Tu a tam poskićachu wobsedźerjo zahrod(k)ow wopytowarjam něšto k wočerstwjenju. W Kamjencu předawachu hosćencarjo wosebite chłóšćenki do zahrodkow chwatacym na ruku.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND