Trěbne je wulke spěchowanje

póndźela, 28. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Poradźi-li so Chróšćanskej gmejnje, přeswědčić ze swojim projektowym naćiskom a dóstać wysoku sumu spěchowanskich pjenjez, móhł napohlad na wosadnu cyrkej bórze wo wjele spodobniši być. Z pjenjezami a dobyćom we wubědźowanju SMUL+ chcedźa mjez druhim Cyrkwinsku přetworić.  Foto: Milenka Rječcyna Poradźi-li so Chróšćanskej gmejnje, přeswědčić ze swojim projektowym naćiskom a dóstać wysoku sumu spěchowanskich pjenjez, móhł napohlad na wosadnu cyrkej bórze wo wjele spodobniši być. Z pjenjezami a dobyćom we wubědźowanju SMUL+ chcedźa mjez druhim Cyrkwinsku přetworić. Foto: Milenka Rječcyna

Dobyte pjenjezy nawjes a Cyrkwinsku horu přetworić njedosahaja

Chrósćicy (SN/MiR). Inwesticije su z wjacorymi statysacami eurow dosć wysoke, přetworić nawjes a Cyrkwinsku horu w Chrósćicach. To je twarski inženjer Peter Linke wjesnjanam na njedawnej wobydlerskej zhromadźiznje wuwědomił. Hač do kónca měsaca chce wón próstwu­ wo spěchowanje we wobłuku komunalne koncepty zapodać. „Wšako“, kaž praji wjesnjanosta Marko Kliman (CDU), „dobyte pjenjezy z wubědźowanja SMUL+ njedosahaja projekt zwoprawdźić.“ „W kole wo spěchowanje so prócowacych so přesadźić njebudźe lochko“, Linke wuzběhny, prajo, „mamy tuž ideju derje předać, wosebje w zwisku, zo ma wšitko, štož chcemy zdokonjeć, tež turistisku hódnotu.“

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Twarski inženjer Peter Linke (nalěwo) rozłožuje přitomnym tule plan přetwo rjenja Chróšćanskeje Cyrkwinskeje hory a nawsy. Foto: Feliks Haza
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND