Turizm wožiwić najwažniše

wutora, 29. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Puć zrunany za přihot infrastruktury a medije při Hórnikečanskim jězoru

Łaz (AK/SN). Gmejna Łaz prócuje so dale zaměrnje wo to, towarstwowe žiwjenje kaž tež turizm při Hórnikečanskim jězoru zaso wožiwić. K tomu je so tamniša gmejnska rada na swojim minjenym pose­dźenju jasnje wuznała. Tak gremij jednohłósnje wobzamkny, přepodać nadawki za infrastrukturne wotkrywanje towarstwoweho centruma při južnym přibrjohu Hórnikečanskeho jězora njedaloko Koblic (Koblenz) a Wulkich Ždźarow (Groß Särchen). Nadawk dósta Budyska wotnožka firmy Strabag. Cyłkowne kóšty za nadawk wučinjeja 1 081 000 eurow. Hłowne ćežišćo nadawka je wot­krywanje za pitnu wodu a wopłóčki, za dróho­twar kaž tež krajinotwar.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND