Historisku bróžnju w Trjebinje zachowaja

srjeda, 30. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kónc awgusta chcedźa w Trjebinje za­cho­wanu, wjace hač 80 lět staru, z hliny­ twarjenu bróžnju poswjećić. Tak dóstanje wjes w srjedźnej Łužicy cyle wose­bity pomnik.

Trjebin (AK/SN). Gmejna Trjebin wu­chowa pomnikoškitanu bróžnju, kotraž pochadźa z lěta 1935. Bróžnja steješe we wu­dobywanišću 1 brunicoweje jamy Wochozy. Dźakowano LEAG móža ju nětko­ za přichodne generacije zachować. Energijowy koncern da bróžnju na statok Hanza Šustera w Trjebinje přestajić a to zapłaći. Dźe wo bróžnju na něhdy­šej ležow­nosći Za Goru 18, kaž Trjebinski wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) w aktualnym hamtskim łopjenu za­rjadniskeho zwjazka Slepo potwjerdźa. „Twarske předewzaće Harald Rösch z Dźěwina so wo to prócuje pomnik wěcy­wustojnje resta­wrować a znowa natwa­rić. „Po zakónčenju twarskich dźěłow je planowane twarjenje 29. awgusta z gmejnu, woby­dlerjemi a wopytowarjemi swjatočnje po­swjećić.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND