Towarstwo njewuzamknyć

štwórtk, 01. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Prócuja so dale wo twar kolesowanskeje šćežki podłu hłowneje dróhi

Nowe Město (AK/SN). Sprjewinu dróhu na čarje Budyšin–Hamor–Slepo su podźělnje saněrowali. Tak rozšěrjena wjedźe Sprjewina dróha nětko tež po Nowym Měsće.

Na kromje wsy w gmejnje Sprjewiny Doł skutkuje wot lěta 2013 zapisane towarstwo Předźernja – wo naslědnym žiwjenju. Wone poskića zajimcam wobswětowe kubłanje, dźěćace campy, po­dijowe diskusije a dźěłarnički. Wot aw­gusta 2020 jězdźa elektrisce ćěrjene welotaksije po kolesowanskich šćežkach wokoło Běłeje Wody, Wojerec a Grodka. Čłonojo Nowoměšćanskeho towarstwa bychu tuž tajku šćežku witali, kotraž tež nimo jich ležownosće wjedźe. „Tola runje tam chcedźa so tajkeje wzdać“, kritizuje rěčnica towarstwa Friederike Böttcher. „To rěka, zo dyrbja sej welotaksije do směra na susodne Sprjejcy abo do Grodka planowanu wo­krjesnu dróhu z nakładnymi awtami a dalšimi jězdźi­dłami dźělić, a te su zdźěla hač do 100 km/h spěšne. Strach nje­zbožow za čłowjeka je na tej čarje wosebje wulki.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND