Nowe hašenske jězdźidła dóstali

srjeda, 07. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta Markus Kreuz (2. wotprawa) je nowe hašenske jězdźidło za wohnjowu woboru přijał.  Foto: krajnoradny zarjad Budyšin Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta Markus Kreuz (2. wotprawa) je nowe hašenske jězdźidło za wohnjowu woboru přijał. Foto: krajnoradny zarjad Budyšin

Pančicy-Kukow (SN). Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) wjeseli so runja swojemu koleze ze Šěrachowa-Korzyma kaž tež nawodnicy hłowneho zarjada města Njedźichowa. Wšako su zhromadnje z wohnjowymi wobornikam njedawno z rukow přirjadnicy Budyskeho krajneho rady Birgit Weber klučiki za swoje nowe wohnjo­­wo­borne awta typa LF-KatS přijeli. Jězdźidła narunaja stare awta typa LF 16-TS, kotrež běchu wot lěta 1994 zasadźene. Hódnota tajkeho noweho jězdźi­dła wučinja ně­hdźe 230 000 eurow. Wone su wobšěrnje za hašenje wohenjow a za technisku pomoc wuhotowane a přinjesu hač do dźewjeć wobornikow na zasadźenje. We wobłuku katastrofoweho a ciwilneho škita hodźa so tele jězdźidła za zastaranje z hašenskej wodu na dlěše čary sobu zasadźeć. W tym zwisku čaka Budyski wo­krjes hišće na připokazanje Zwjazka za dalše, štwórte tajke woborne awto. Potom budźe cyłkowny wobstatk hašenskich jězdźidłow wobnowjeny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND