Dźěło wobornikow wobličić

pjatk, 09. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zdźěłaja wustawki wo popłatkach za wohnjowe wobory

Worklecy (SN/MWj). Kelko płaći scyła zasadźenje dobrowólneje wohnjoweje wobory, hdyž kameradow na přikład k wobchadnemu njezbožu wołaja? Tele prašenje maja wotmołwić wustawki wo popłatkach za wohnjowu woboru. Tajke maja so nětko za wšitke gmejny za­rjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zdźěłać. Čłonojo Worklečanskeje gmejnskeje rady su na swojim wčera­wšim posedźenju schwalili, zo ma tónle nadawk za jich komunu firma z Wilsdruffa za nimale 3 000 eurow přewzać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND