Nowa hěta za Wjacławske wiki

póndźela, 12. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CS/SN). Ze sydom přihłosowanjemi a jednym wzdatym hłosom je financny wuběrk Budyskeje měšćanskeje rady na swojim zašłym posedźenju 4 000 eurow za „swjedźeń zetkanja“ přizwolił. Zarjadowanje ma so 18. septembra we wobłuku Interkulturneho tydźenja wotměć. Zastupjerjo wjacorych narodow poskićeja zajimowanym wobydlerjam tón dźeń wšelake zaběry, mjez druhim dźiwadło, modowu přehladku a dźěćacu zabawu. Partnerstwo za demokratiju swjedźeń podpěruje, towarstwo Witajće w Budyšinje jón organizuje. Samsny podawk běchu 2019 hižo raz organizowali a z nim dobry wothłós žnjeli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND