Za projekty dotal chwile njebyło

srjeda, 14. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo (AK/SN). We wobłuku komunalnych projektow za strukturnu změnu njejsu gmejny Łaz, Slepo, Trjebin a Sprjewiny Doł ze žanym předewzaćom za­stu­pjene, kotrež je regionalny přewodźacy wuběrk za Łužiski rewěr poručił spě­chować. Runje wone gmejny běchu a su wot brunicowych jamow a jich sćěhow wosebje potrjechene.

Slepjanski wjesnjanosta Jörg Funda (CDU) ma diferencowany wid na rozsudy přewodźaceho wuběrka. Wón pak zdobom wobkruća, čehodla w gmejnje dotal hišće žane swójske projekty njepředleža. „Mamy tuchwilu ruce połnej dźěła, zo bychmy njezeskutkownjene inwesticije zwoprawdźili resp. nastorčili, kotrež wurostu ze swój čas planowaneho wužiwa­nja wulkeho dźěla našeho gmejnskeho teritorija za hórnistwo. Bojimy so, zo so tu znowa do špatneho połoženja dósta­njemy.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND