Twarski zawod je palnišćo

srjeda, 14. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Rozdźělne měnjenja k rozrisanju problema dale wobsteja

Njeswačidło (JK/SN). Hižo dlěši čas zaběra so Njeswačanska gmejnska rada ze swojim twarskim zawodom a jeho přichodom. Mjeztym tež wobydlerjo na wukonitosći za gmejnu njeparujomneho posłužboweho wotrjada dwěluja. Na njezjawnym posedźenju gmejnskeje rady w juniju běchu někotři radźićeljo a wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) ideju zrodźili, twarski zawod wot njewotwisneje poradźowaceje firmy posudźować dać. Z toho nadźijeja so pokiwow a nastorkow k trěbnemu nowemu, wosebje pak wukonitemu wusměrjenju komunalneho předewzaća.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND