Nowe zetkanišćo dale rosće

pjatk, 16. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Tule w Chrósćicach na městnje bywšeje pěstowarnje ma nowe wjesne zetkanišćo nastać. Štomowe hrajkanišćo hižo na to pokazuje.  Foto: Jan Kral Tule w Chrósćicach na městnje bywšeje pěstowarnje ma nowe wjesne zetkanišćo nastać. Štomowe hrajkanišćo hižo na to pokazuje. Foto: Jan Kral

Hórki (JK/SN). Prjedy hač sej gmejnscy radźićeljo w Chrósćicach swój zasłuženy dowol popřeja, wobzamknychu woni na swojim wčerawšim posedźenju wjacore wažne naležnosće, kotrež maja přichodnje zwoprawdźić. Za wšelake twarske na­prawy su wjesnjanostu Marka Klimana (CDU) społnomócnili, ho­spodarsce najpřijomniše poskitki při­wzać a wotpowědnje rozsudźić. Tak ma wón podpisać honorarne zrěčenje za inženjerske planowanje přetwara Chróšćanskeje nawsy a areala při Cyrkwinskej horje. Za tele naročne předewzaće je gmejna tež próstwu wo spěchowanje zapodała a nadźija so wo přizwolenje. Wotpowědny program předwidźi spěchowanje we wobjimje 75 procentow. Swójski podźěl wozmje gmejna z pjenjez, kotrež je jako myto w lońšim wubědźowanju simul+ dobyła. Kajka ma Chróšćanska nawjes jónu wupadać, móžachu sej zajimcy na njedawnym zarjadowanju w „Jednoće“ wobhladać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND