Etat skónčnje wobzamknjeny

pjatk, 16. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Starši so wudawkow w Njebjelčanskej pěstowarni dla naprašowali

Njebjelčicy (SN/MWj). Wjele wutrajnosće trjebachu čłonojo Njebjelčanskeje gmejnskeje rady na swojim wčerawšim posedźenju, jako steješe hospodarski plan 2021 w srjedźišću. Přećiwo njemu běchu někotři radźićeljo tójšto znapřećiwjenjow zapodali, kotrež so na najwšelakoriše pozicije wudawkow měrjachu. Kóžde jednotliwe prašenje wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) wčera nadrobnje rozłoži.

Tak porokowachu radźićeljo mjez druhim wudawki gmejny za rězbarsku dźěłarničku, měnjo, zo měła wona tež tamne towarstwa spěchować. Nimo toho wěnowachu so wjacore zapodaća přećiwo planowanym wudawkam za komunalny twarski zawod, kotryž chcedźa přichodny čas rozšěrić a wjacore rumnosće přemysłownikam wotnajeć. Při jednotliwych wothłosowanjach wjetšina radźićelow znapřećiwjenja wotpokaza. Tak móžachu skónčnje cyłkowny hospodarski plan gmejny Njebjelčicy za lěto 2021 wobzamknyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND