Škričkowanski sćežor w Mučowje dowoleny

pjatk, 16. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Natwar a wjedźenje škričkowanskeho sćežora na komunalnej ležownosći w Mučowje blisko Hórnikečanskeho jězora je Kulowska měšćanska rada předwčerawšim z jednym napřećiwnym hłosom wobzamknyła, wobkrućejo tak swój rozsud z 8. julija 2020.

Přećiwo mjenowanemu rozsudej bě Mučowska wobydlerska iniciatiwa wobydlerski rozsud docpěła, kotryž su lětsa 9. meje přewjedli. Wjetšina wotedatych hłosow drje bě přećiwo sćežorej, wona pak njewotpowědowaše znajmjeńša štwórćinje wšěch wólbokmanych. Dokładnje bě to 24,99 procentow. Tež prawniski dohladowanski zarjad Budyskeho krajnoradneho zarjada měni, zo tónle wuslědk njedosaha, čehoždla je postupowanje města nětko ryzy prawnisce w porjadku, rjekny Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU).

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND