Prawa gmejnskich radźićelow

póndźela, 19. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W zwisku z komunalnym dźěłom w městach a gmejnach nastawaja zas a zaso prašenja, čehodla wobsteja wěste rjadowanja, kak je to a tamne zakonsce předpisane a štó ma poprawom kotre prawa. Na tajke a podobne prašenja wotmołwjamy w małej seriji. Naš ­awtor je bywši wjelelětny předsyda ­zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Alfons Ryćer. (7)

Gmejnska rada je čestnohamtske po­litiske zastupnistwo wobydlerstwa a hłowny organ komuny. Wona roz­sudźa wo wšěch naležnosćach gmejny, dalokož njejsu po zakonjach wěste nadawki wjesnjanosće přirjadowane. Hač su to hospodarski plan, personalne naležnosće, wobzamknjenje najwšela­korišich wustawkow, přistup k zamě­rowym abo zarjadniskim zwjazkam, pěstowarnja, šula, komunalne bydlenja a wjele dalšeho – wšitko maja gmejnscy radźićeljo na swojich zhromadźiznach wobjednać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND