Zawěra dopomina na stawizny

štwórtk, 22. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Lejnjanskim hosćencu su so hižo njeličomne kwasy a dalše swjedźenje wotměli. Tež za přichod maja hižo tójšto terminow.  Foto: Alfons Handrik W Lejnjanskim hosćencu su so hižo njeličomne kwasy a dalše swjedźenje wotměli. Tež za přichod maja hižo tójšto terminow. Foto: Alfons Handrik

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často maja tež zajimawe stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa Lejnjanski hosćenc „K lipje“. (4)

Lejnjanski hosćenc „K lipje“ při dróze mjez Kamjencom a Budyšinom njeje jenož prawa adresa lubowarjam słódnych jědźow, ale tež za stawiznisce zajimowanych. Znate je, zo steješe na samsnym městnje hižo spočatk 19. lětstotka při­ćah­liwy hosćenc. Tam zetkachu so 17. měr­ca 1848 zastupjerjo burow z 30 klóšterskich wsow, zo bychu swoje žadanja ­klóštrej Marijinej hwězdźe zwuraznili. Bě to spočatk rewolucionarnych njeměrow we Łužicy.

W septembrje 1877 bu na žurli Lejnjanskeho hosćenca prěnja serbskorěčna dźiwadłowa hra na wsy předstajena. Zarjadowanje serbskich studentow a čłonow Chróšćanskeho towarstwa Jednota dožiwi tehdy wjace hač 200 zahorjenych přihladowarjow. Tafla dźensa hišće na to dopomina

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND