Za halowu kupjel nowe puće trěbne

póndźela, 26. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Tematiku Kamjenskeje haloweje kupjele njejsu zamołwići korony dla z wočow zhubili. Na zakładźe wobzamknjenja Budyskeho wokrjesneho sejmika z 20. julija 2020 je zarjadnistwo wokrjes­nych radźićelow nětko wo aktualnym stawje planowanjow informowało.

Budyšin/Kamjenc (SN/at). Šulske a towarstwowe płuwanje matej w srjedźišću wužiwanja noweje Kamjenskeje haloweje kupjele stać. Za to přepoda wokrjesny sejmik zarjadnistwu nadawk, dwě warianće předplanować. Warianta 1 předwidźi nowotwar z pjećčarowym płuwanskim basenkom a z basenkom za njepłuwarjow. Tež warianta 2 je nowotwar, ale wotpowědowacy wubědźowanskim wuměnjenjam Němskeho zwjazka płuwarjow. Předwidźanej stej tu šěsćčarowy płuwanski basenk kaž tež finska sawna ze sanitarnym a wotpočnym wobłukom. Po předplanowanju płaći warianta 1 ně­hdźe 15,8 milionow eurow, tamna je wo dwaj milionaj dróša, zhonichu wokrjesni radźićeljo na posedźenju sejmika dźens tydźenja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND