Šuli dale digitalizuja

pjatk, 06. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wuběrk měšćanskeje rady nadawk za dodawanje a instalaciju přepodał

Kulow (AK/SN). Swoju zakładnu a wyšu šulu chce město Kulow digitalnje dale wuhotować. Wo tym informowaše twarski nawoda Stephen Rachel na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. Po jeho słowach je so wuběrk za přepodaće nadawkow rozsudźił, zo ma Kamjeničanska kompjuterowa firma Megware digitalne šulske tafle dodawać a instalować. Nadawk ma wobjim něhdźe 36 000 eurow. Krabatowa zakładna šula dóstanje tři tafle, wyša šula „Korla Awgust Kocor“ dwě. „Na woběmaj kubłanišćomaj sej digitalne tafle hižo dlěje přeja. Nětko so tele přeće spjelni“, kaž nawoda twarskeho wotrjada měšćanskeho zarjadnistwa podšmórny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND