Ze zelenej milinu koleso nabić

póndźela, 09. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Při wjacegeneraciskim zetkanišću w Lichanju móžeš sej nětko swoje elektrokoleso nabić.  Foto: Jurij Helgest Při wjacegeneraciskim zetkanišću w Lichanju móžeš sej nětko swoje elektrokoleso nabić. Foto: Jurij Helgest

Dźeń a wjace dowolnikow je dźensa ­z elektrokolesom po puću. Tajki e-bike pak dyrbiš tež nabiwać móc. W městach to tu a tam móžeš, na wsach skerje nic. Ćim zajimawši je projekt, kotryž su ­nětko w Lichanju (Spreewiese) ­zwoprawdźili.

Lichań (SN/MWj). Štóž je na Žabjacej kolesowanskej šćežce abo tej podłu Sprjewje po puću, přijědźe mjez druhim přez Lichań we Wulkodubrawskej gmejnje. Pozastać móže tam na přikład na wjacegeneraciskim zetkanišću, kotrež wobsteji wot lěta 2016. Instalowali su tam nětko nabiwansku staciju za elektrokolesa.

„Po našim wědźenju ani w Radworskej, ani w Malešanskej ani w našej gmejnje tajku móžnosć nimaja. Dokelž ličba elektriskich kolesow přiběra a dokelž so elektromobilita scyła rozšěrja, mějachmy za zmysłapołne tajku staciju pola nas natwarić“, rozłožuje předsyda Lichańskeho domizniskeho towarstwa Alexander Golchert. Mjeztym nabiwanska stacija nimale měsac dźěła, a kaž je wot bjezpo­srědnich susodow zhonić, ju dosć derje wužiwaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND