Ideju wo hosćencu zwoprawdźił

wutora, 10. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Budyski hosćenc Culinarium njeje jenož nutřka rjenje wuhotowany, ale skići wonka tohorunja městna w piwowej zahrodźe.  Foto: Alfons Handrik Budyski hosćenc Culinarium njeje jenož nutřka rjenje wuhotowany, ale skići wonka tohorunja městna w piwowej zahrodźe. Foto: Alfons Handrik

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často maja tež zajimawe stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa Budyski hosćenc „Culinarium“. (9)

W Budyšinje po starym měsće so rozhladować njeje jeno turistam rjane dožiwjenje. Sedźiš-li w piwowej zahrodźe hosćenca „Culinarium“ na róžku Prědarskeje a Wulkobratrowskeje hasy, widźiš před sobu rozwalinu mnišeje cyrkwje. Wona dopomina na klóšter franciskanow, kotryž tam hač do 16. lětstotka bě. Mniša mějachu tam tež hospic, kiž steješe na městnje dźensnišeho „Culinariuma“. Spočatk julija 1598 so klóšter a cyrkej přez woheń dospołnje zničištej a njebuštej hižo natwarjenej. Zachowana rozwalina dopomina ze swojimi woknami z kónčkojtym wobłukom a portalom na zažnogotiski twarski stil.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND