Ćahańca wo rjanu mlokowu rampu njezrozumliwa

pjatk, 27. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Nowa mlokowa rampa w Terpjem, měšćanskim dźělu Grodka, dyrbi tuchwilu na priwatnej ležownosći stać.  Foto: Jost Schmidtchen Nowa mlokowa rampa w Terpjem, měšćanskim dźělu Grodka, dyrbi tuchwilu na priwatnej ležownosći stać. Foto: Jost Schmidtchen

Terpje/Zabrod (JoS/SN). Nowa mlokowa rampa stara so tuchwilu w Grodkowskim měšćanskim dźělu Terpje (Terpe) wo rozestajenje mjez městom a domizniskim towarstwom. Rampu je towarstwo zhotowiło we wobłuku spěchowanskeho programa „Demokratiju pěstować“. Nastajili su drjewjanu konstrukciju z małej ławku a přišrubowanymi kanami na ležownosći města. Za to pak njepředležeše dowolnosć. Tuž su rampu na namjet wjesneho předstejićerja Dietera Freißlera najprjedy raz na priwatnu ležownosć přestajili. Tam pak njemóža so wjesne žony na nju posydnyć, hdyž na přikład na pjekarske awto čakaja.

Mjeztym je towarstwo próstwu wo stajenje rampy na předwidźanym městnje nachwatało. Město Grodk drje by to dowoliło, wotpokaza pak kóždužkuli za­moł­witosć, dyrbjało-li so na přikład nje­zbožo stać. To zaso domizniske towarstwo rozumić njemóže, dokelž so jeho zawěsćenje jeničce na towarstwowe skutkowanje poćahuje. „Za měšćanske spěchowanske objekty njemóžemy žane rukowanje přewzać“, praji předsyda domi­zniskeho towarstwa Lothar Hopka.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND