Přećiwo zabyću wojować

póndźela, 06. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Hans-Eberhard Kaulfürst, Michal Foršt (wotlěwa) a dalši zajimcy su so wčera na Budyskim židowskim pohrjebnišću kadiš modlili a tak zamordowanu židowsku wosadu wopominali.  Foto: Carmen Schumann Hans-Eberhard Kaulfürst, Michal Foršt (wotlěwa) a dalši zajimcy su so wčera na Budyskim židowskim pohrjebnišću kadiš modlili a tak zamordowanu židowsku wosadu wopominali. Foto: Carmen Schumann

Prěnja njedźela w septembru je w Budyšinje kóžde lěto kruty termin, zo wopominaja na tudyšim židowskim ­pohrjebnišću zamordowanu Budysku židowsku wosadu.

Budyšin (CS/SN). Mjeztym 31 lět zetkawaja so na Budyskim židowskim po­hrjebnišću kóždolětnje ludźo, zo bychu so kadiš modlili. Z jednym z najwažnišich paćerjow židowstwa dopominachu při rowach Budyskich židow znowa na wosud tych, kotrychž bě nacionalsocialistiski režim zamordował. Je wažne přećiwo zabyću wojować, rjekny wčera dr. Hans-Eberhard Kaulfürst, kiž tele popołdnjo hromadźe z Petru Kaulfürstowej hłownje organizuje. Tež tónraz su hebrejske liturgiske spěwy Michala Foršta, kantora židowskeje kongregacije Bejt Simcha z Prahi, po Budyskim židowskim pohrjebnišću klinčeli. Ze zhromadźenymi žonami a mužemi, mjez nimi su kóžde lěto tež Serbja, wonaj spěwaštaj a so modleštaj.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND