Jako jedna z třoch wšón čas přetrała

štwórtk, 16. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Generacije serbskich młodostnych znaja Bizoldec hosćenc a žurlu. Nastaće hosćenca saha hač do 17. lětstotka.  Foto: Alfons Handrik Generacije serbskich młodostnych znaja Bizoldec hosćenc a žurlu. Nastaće hosćenca saha hač do 17. lětstotka. Foto: Alfons Handrik

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často pak maja tež zajimawe stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa Bizoldec hosćenc w Haslowje. (20 a kónc)

Po cyłej Łužicy drje lědma někoho nańdźeš, kotremuž Haslow znaty njeje. Hłowna přičina je tamniši přiwabliwy Bizoldec hosćenc. Mała wjes nad Čornicu z dźensa něhdźe 70 wobydlerjemi bu lěta 1390 prěni raz jako Dreykretzen naspomnjena. ­Kretscham je słowjanska požčonka za „korčma“. Zo pak mjenuje so wjes serbsce Haslow a nic Tři korčmy – tak Jan Meškank – pokazuje na prěnjotne pomje­nowanje sydlišća. Je to serbsko-němska měšana twórba ze słowa Hasel-lěsk, kotremuž bu kóncowka -ow přidata.

W zažnym srjedźowěku stejachu w Haslowje při wikowanskej dróze Via regia tři korčmy. Kóžda z nich słušeše hinašemu knjejstwu. Rjebišec korčma, hižo před 100 lětami zawrjena, słušeše do knjejstwa Hornich Sulšec. We Vickec korčmje, ně­hdy Wutołčanskemu knjejstwu přisłušacej, su hač do lěta 1958 piwo točili a w přisłušacym rěznistwje kołbasy tykali.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND