Z pomnikom česća sej padnjenych wjesnjanjow

štwórtk, 16. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wudworski chronikar Eckhard Kliemann rozprawješe wjesnjanam a hosćom njedźelu wo pomniku, kotryž běchu před sto lětami stajili.  Foto: Alfons Handrik Wudworski chronikar Eckhard Kliemann rozprawješe wjesnjanam a hosćom njedźelu wo pomniku, kotryž běchu před sto lětami stajili. Foto: Alfons Handrik

Před sto lětami běchu we Wudworju ­na česć padłych wjesnjanow Prěnjeje swětoweje wójny pomnik stajili.

Wudwor (aha/SN). Nimale wšěch Wu­dworčanow, ale tež zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Alojsa Mikławška (CDU), witaše minjenu njedźelu popołdnju Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) na wobnowjeny areal wosrjedź wsy, hdźež bu před dokładnje sto lětami pomnik na česć padłych wjesnjanow Prěnjeje swětoweje wójny stajeny. Wuběrny znajer stawiznow swojeje wsy a wjesny chronikar Eckhard Kliemann zhladowaše ze zajimawym přednoškom na wony podawk.

Hłowny iniciator postajenja pomnika z Rochlitzskeho porfyra bě swój čas wobsedźer kobłarnje Alfons Porak. Jednory kamjeń ze serbskim a němskim napisom a kulu na wjeršku słuži jako symbol česćenja padłych Wudworčanow. Wosebitosć wopomnišća je, zo maš tam nimo toho rownišćo za třoch cuzych němskich padnjenych Druheje swětoweje wójny. Najmłódši z nich bě hakle 17 lět. Woni su w njepřewidnych poslednich bitwach w aprylu 1945 žiwjenje přisadźili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND