Digitalizacija dale postupuje

wutora, 21. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Na Chróšćanskej zakładnej šuli móža wučerjo bórze z laptopom dźěłać

Chrósćicy (SN/MiR). Ćežišćo Chróšćanskeje gmejnskeje rady spočatk septembra běše lětuši hospodarski plan. Tam je wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) radźićelam wuwědomił, zo bu etat hakle lětsa w měrcu schwaleny. Runje, dokelž je tón z wulkej kedźbliwosću na móžne financne wuhotowanje nastajeny, jewjachu so prašenja. Mjez druhim bu jasne, zo drje dawkowa móc stupa, klučowe připokazanki gmejnam pak porno tomu spaduja. Do cyłotneho etata zapřijaty je přemysłowy dawk. Zdobom je Marko Kliman rozłožił, zo je lěpje hospodarski plan z trochu mjenje narokami, ale na konstantnje niskim niwowje nastajić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND