Z nowej dwurěčnej webstronu

srjeda, 29. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Internetna strona Kubšičanskeje gmejny ma wotnětka nowy napohlad a je ze serbskimi a němskimi rěčnymi podźělemi wuhotowana. Screenshot: SN/Božena Šimanec Internetna strona Kubšičanskeje gmejny ma wotnětka nowy napohlad a je ze serbskimi a němskimi rěčnymi podźělemi wuhotowana. Screenshot: SN/Božena Šimanec

Kubšicy (CS/SN). Gmejna Kubšicy je swoju internetnu stronu ponowić dała. Dźiwała je při tym na dwurěčnosć, zdźěli wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan) na naprašowanje našeho wječornika. Mjeztym su hač na zawodny tekst „Witajće w gmejnje“ nimale wšitke hesła na webstronje w němskej a serbskej rěči wupokazane. Komuna dale na tym dźěła dwurěčnosć zwoprawdźić.

Wo tójšto njeměra mjez wobydlerjemi komuny zbudźiło je připowědźenje Němskeje železnicy (DB), za elektrifikaciju železniskeje čary Drježdźany–Zhorjelc nowy milinowód přez teritorij komuny twarić chcyć. Předewšěm postara so fakt wo njeměr, zo je planowane jón do zemje njezaryć, ale jako swobodny wód (Freileitung) twarić. Tohodla bě so hižo na posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady do lětnjeje přestawki tójšto wobydlerjow wobdźěliło a sej wot wjesnjanosty žadało, připowědźenemu předewzaću znapřećiwić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND