Načasny a powabny poskitk

póndźela, 04. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Regionalne produkty sej w Budyskim „Zelenym pysku“ wotewzać

Budyšin (SN/MiR). Z načasnym poskitkom chcedźa w Budyšinje přichodnje wabić, zo ludźo dale a wjac regionalnych wudźěłkow kupuja. Iniciatiwa Marktschwärmer, za kotrejž stejitej w sprjewinym měsće wotnětka Stefanie Schwerk a Olivia Jakschik, chce 12. oktobra w hosćencu „Zeleny pysk“ wotewrjenje wudawanišća zežiwidłow woswječić. Ideja, kotraž běše před chwilu hižo jónu w Budyšinje zadomjena, mjeztym pak so trochu z wědomja pozhubiła, ma so nětko znowa etablěrować. „W lěću smój zhromadnje ze Stefanie Schwerk přewzałoj hosćićelstwo za ideju, kotruž smy w sprjewinym měsće nětko wožiwili“, rozjasnja Olivia Jakschik. „Namołwjamy k tomu, zo so ludźo registruja a potom zežiwidła kupuja“, dźensa jako wučerka skutkowaca angažowana Budyšanka wuswětla. Twory z pola abo zahrody, z produkowanišća zežiwidłow, z pjekarnje abo kuchnje, z hródźe, kurjenca abo pastwy přińdu direktnje do předawanišća na Budyskej Kurta Pchalekowej.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND