Jara wažne wobzamknjenje

wutora, 05. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjesny sejmik za projekt Serbskeho foruma wědy zelenu swěcu dał

Budyšin (SN/at). Wokrjes Budyšin wobdźěli so na zwoprawdźenju projekta „Serbski forum wědy při Lawskim arealu“. Wokrjesny sejmik je na swojim wčerawšim posedźenju w Budyskej „Krónje“ wotpowědne wobzamknjenje schwalił. 78 wokrjesnych radźićelow hłosowaše za to, dwaj radźićelej běštaj přećiwo tomu a pjećo so hłosa wzdachu.

Na zakładźe wčerawšeho wobzamknjenja ze stron wokrjesa nawoda zarjada za twarjenja a ležownosće, nawoda wo­krjesneho wuwićoweho zarjada kaž tež nawodnica Serbskeho muzeja w projektowej dźěłowej skupinje sobu skutkuja. Wotzamknyć chcedźa kooperaciske dojednanje ze Załožbu za serbski lud, kotrež wokrjesnemu sejmikej za wobzamknjenje předpołoža. Nimo toho wobdźěli so wokrjes z přiražku we wobjimje tuchwilnych wudawkow za Serbski muzej na wobhospodarjenju foruma wědy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND