Z Mexika do Europy a k Serbam

štwórtk, 07. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy/Rowno (SN/MiR). Składnostnje 500. róčnicy kolonizacije Mexika přebywa tuchwilu delegacija wottam w Europje. Su to přewažnje čłonojo indigenych ludow z tamnišeho oficielnje swobodneho a suwereneho zwjazkoweho stata Chiapas na juhowuchodźe Mexika. Hłownje přisłušeja woni capatistiskemu hibanju socialrewolucionarnych indigenych politiskich skupin, kotrež su přede­wšěm w Chiapasu zasydlene. Zaměr wšitkich zetkanjow mjez Mexičanami a Europjanami su wuměna nazhonjenjow, mjezsobne připosłuchanje a hódnoćenje paralelow. Capatisća su w staće Chiapas po lětdźesatki trajacym wobćežnym procesu docpěli, zo smědźa wo swojich naležnosćach sami postajeć. Jednotliwe skupiny delegacije, rozrjadowane stajnje na pjeć zajimcow, přebywaja we wšelakich kónčinach Europy. Jedna je dźensa a jutře we Łužicy, w Njebjelčicach a Rownom. Tele zetkanje změje za wobě wsy a wokolinu historiski wuznam.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND