Zaměr je wjace wočerstwjenja

póndźela, 11. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Při Brězowskim jězoru maja móžnosće přenocowanja nastać

Dźěwin (AK/SN). Městnosć za dźesać domčkow ma při stanowanišću na južnym boku Brězowskeho jězora nastać. Twarić ma je zaměrowy zwjazk Brězowski jězor. To su čłonojo Dźěwinskeje gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli a zapodate stejišća wobydlerjow a zarjadnistwow wotwažowali. „Zaměr je, při jězoru wjace wočer­stwjenja zmóžnić. Zaměrowy zwjazk chce swój poskitk přenocowanskich móžnosćow rozšěrić“, rozłoži twarski ­nawoda Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich. „Teren je wupisany jako kónctydźenska bydlenska kónčina. Dźesać domčkow je dowolenych.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND