Kermušne wiki z premjerami

wutora, 12. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Plećenski kružk je so na lětušich kermušnych wikach minjeny kónc tydźenja w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje wobdźělił.  Foto: Jost Schmidtchen Plećenski kružk je so na lětušich kermušnych wikach minjeny kónc tydźenja w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje wobdźělił. Foto: Jost Schmidtchen

Korony dla je so loni lědma někajke zjawne zarjadowanje wotměć hodźało. Ćim bóle so minjeny kónc tydźenja w Slepom wjeselachu, zo móžachu ­kermušne wiki přewjesć.

Slepo (JoS/SN). Tajku kermušu Serbski kulturny centrum Slepo hižo dołho wjace dožiwił njeje. Při najrjeńšim nazymskim wjedrje bě 20 wikowarjow přijěło, zo bychu swoje twory poskićili. Mjez nimi běchu mnozy, kotřiž tam zašłe lěta hižo běchu, dalši přijědźechu prěni raz. Andrea a Rüdiger Budek z Lěšćow pola Grodka prěni raz pěc z drjewom zapyrichu, zo bychu tam chlěb pjekli a jón čerstwy předawali. Nowe bě tohorunja stejnišćo pólskeje kuchnje. Jeje poskitki nańdźechu mjez wopytowarjemi dobry wothłós a wočiwidnje wšitkim słodźachu. Po wšěm zdaću je tale ideja pólskich partnerow na łužiskich wikach dźeń a woblubowaniša.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND