Natwarja nowe busowe zastanišća

štwórtk, 14. oktobera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Kaž tele zastanišćo w Rakecach maja nowe bjez zadźěwkow tež w Stróži, Jitku a Nižej Wsy nastać. Što budźe to gmejnu płaćić, njeje dotal znate.  Foto: Jan Kral Kaž tele zastanišćo w Rakecach maja nowe bjez zadźěwkow tež w Stróži, Jitku a Nižej Wsy nastać. Što budźe to gmejnu płaćić, njeje dotal znate. Foto: Jan Kral

Rakecy (JK/SN). Za klětuše wólby wjesnjanosty gmejny Rakecy je tamniša gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju prěnje zakłady wobzamknyła. Termin postajichu na 20. měrca. Móžne druhe wólbne koło budźe 10. apryla. Jednohłósnje wuzwolichu radźićeljo na namjet wjesnjanosty Swena Nowotneho (CDU) nawodnicu financneho zarjada gmejny Francisku Pfeiffer za předsydku wólbneje komisije. Přisydnikow wólbneje komisije a jich zastupjerjow su frakcije gmejnskeje rady sami nominowali. Z tym je wažny krok za komunalny wjeršk přichodneho lěta sčinjeny. Mjena kandi­datow, kotřiž so nimo tuchwilneho wjesnjanosty wo zastojnstwo požadaja, njejsu hišće znate.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND